Hersenwerk in de klas

€ 19,00

Beschikbaarheid: Op voorraad

Titel: Hersenwerk in de klas
Auteur: Robin Fogarty
ISBN: 978 90 660 732 03
 

Productbeschrijving

Hersenwerk in de klas: Bevindingen van hersenonderzoek en wat die betekenen voor de klassensituatie

Overal kom je verwijzingen naar hersenen tegen. Er heerst een wereldwijde fascinatie voor de bevindingen van hersenonderzoek. Met al deze interesse in het brein en de enorme hoeveelheid informatie over de hersenen waarmee de media wordt overstelpt, lijkt er een noodzaak te ontstaan voor een informatief, praktisch boek voor docenten. Het doel van dit boek, Hersenwerk in de klas, is dan ook om de bevindingen van hersenonderzoek en wat die betekenen voor de klassensituatie, bij onderwijsgevenden te brengen, en wel in een gebruiksvriendelijke formule.

In Patterns for thinking, patterns for transfer kwam het vier hoekenmodel aan de orde waarbij het doceren voor, van, met en over denken bepleit. In essentie wordt datzelfde kader opnieuw vormgegeven in Hersenwerk in de klas; het klimaat voorbereiden voor het denken, lesgeven in de vaardigheden van het denken, structuur aanbrengen in de interactie met het denken, en metacognitief denken over denken. In Hersenwerk in de klas is het kader gegrond op het zich nu voordoende hersenonderzoek als op de gedegen pedagogische theorie in Patterns.