Leren beoordelen in samenhang

€ 7,50

Beschikbaarheid: Op voorraad

Titel: Leren beoordelen in samenhang: een werkwijze voor beoordelen in het VO
Auteur: Leontine van den Berg, Hella Kroon, Bert de Vos
Boek: 43 pagina's, softcover


VO

 

Productbeschrijving

Leren beoordelen in samenhang: een werkwijze voor beoordelen in het vo

Proefwerken, mondelinge overhoringen, schriftelijke overhoringen, presentaties, werkstukken: leerlingen worden wekelijks onderworpen aan meerdere toetsen voor verschillende vakken. Het gaat daarbij meestal om een toets die aan het eind van een leereenheid wordt afgenomen om het leerrendement van de leerling te meten. En daar krijgt de leerling een cijfer voor. Dit systeem van beoordelen, de zogenaamde summatieve toetsing, is op zichzelf nuttig en noodzakelijk voor ons onderwijs, maar het is eenzijdig gericht op scoren.

Beproefde beoordelingsvormen die meer gericht zijn op leren, de zogenaamde formatieve toetsing, en zelfbeoordeling geven wat dat betreft een veel rijker beeld van wat een leerling weet en kan. Bovendien dragen die beoordelingsvormen bij aan een hoger leerrendement. Uitgangspunt van deze publicatie is dat beoordelen gedurende het hele leerproces plaats moet vinden, niet alleen aan het eind. De betrokkenheid, en daarmee ook de kwaliteit van het leren, neemt bovendien toe als leerlingen zelf een rol spelen in de beoordeling en toetsing, en als ze inzicht krijgen in waar ze staan. In dat geval is er sprake van rijk beoordelen.

Deze publicatie biedt u, in de vorm van de ‘toetscirkel’, een instrument waarmee docenten en schoolleiders in kaart kunnen brengen welke vormen van beoordelen en toetsen op hun school voorkomen en welke mogelijkheden er zijn om daar een rijker geheel van te maken. Daarbij worden uiteraard praktische aanpakken van beoordelen en toetsen gegeven die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen.