Versterken van het vwo

€ 14,95

Beschikbaarheid: Op voorraad

Titel: Versterken van het vwo
Auteurs: Henk Lindeman, Alexandra Haijkens, Det van Gils, Iris Keij, Suzanne Sjoers, Renata Traas en Karen Verheggen
Boek: 38 pagina's, softcover


VO

 

Productbeschrijving

Versterken van het vwo

Uit verschillende internationale onderzoeken blijkt dat het voortgezet onderwijs in Nederland goed scoort, zowel op havo en vwo als in het vmbo. Heel wat leerlingen weten hun talenten goed te benutten om alles uit hun opleiding te halen. Docenten, en schoolleiders, spelen een belangrijke rol wanneer het erom gaat zo veel mogelijk leerlingen optimaal te laten presteren en hen naar een vastgelegd basisniveau te brengen. Een knappe prestatie, waar we met elkaar trots op mogen zijn.

Toch valt zelfs hier nog winst te behalen. Het basisniveau ligt in Nederland relatief hoog, maar onze leerlingen uit het bovenste segment scoren in internationale vergelijkingen niet altijd zo hoog als we zouden mogen verwachten. Wil Nederland mee blijven spelen in de wereld dan vraagt dit om continue innovatie en hoogopgeleide mensen met veel innovatiekracht. Hierin ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor het onderwijsveld. Wil Nederland met zijn onderwijsniveau tot de top vijf gaan behoren, dan valt vooral vooruitgang te boeken door te investeren in toptalenten op het vwo. Het is een belangrijke opdracht en uitdaging aan het onderwijsveld om te stimuleren dat meer leerlingen willen en kunnen excelleren. Op het vwo, maar ook op de universiteit en in het bedrijfsleven.

In deze publicatie beschrijven we onze opvattingen over academische vorming op het vwo en wat dit van docenten vraagt.