Taalposter 2X (A2-formaat)

€ 9,45

Beschikbaarheid: Op voorraad

Bied uw leerlingen die het reguliere lesstof beheersen extra mogelijkheden met deze poster

Auteur: Leontine van den Berg

 

Productbeschrijving

Wat kunt u uw leerlingen in de taalles aanbieden die de reguliere lesstof allang beheersen? Op de X-posters worden mogelijkheden van taalactiviteiten op eXcellent niveau verbeeld. Doel van de X-posters is om docenten en leerlingen ideeën te geven hoe taal-onderwijs voor eXcellente leerlingen er uit kan zien. De X-posters sluiten qua lay-out helemaal aan op de bestaande taal- en rekenposters die APS eerder ontwikkeld heeft voor de referentieniveaus taal en rekenen. Deze posters zijn door de VO-raad aan alle scholen in Nederland verstuurd.

Meer informatie en bestellen

APS heeft dit eXcellente taalniveau verder uitgewerkt en vanaf dit moment zijn de X-posters (eXcellent taal) verkrijgbaar in twee versies:

De niveaubeschrijvingen voor taal betreffen de volgende domeinen:

  • Mondelinge taalvaardigheid, met de drie subdomeinen; gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid.
  • Leesvaardigheid, met de twee subdomeinen; lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten.
  • Schrijven wordt ruim opgevat, het gaat om het produceren van creatieve en zakelijke teksten.
  • Begrippenlijst en taalverzorging. In de begrippenlijst staan termen en concepten die leerlingen en leraren nodig hebben om over taalvaardigheid van gedachten te wisselen. Bij taalverzorging gaat het om zaken die in dienst staan van een verzorgde schriftelijke taalproductie, met name spelling.