Taalposter 4F (A3-formaat)

€ 3,50

Beschikbaarheid: Op voorraad

Alles wat leerlingen voor het niveau 4F moeten kunnen, kennen en weten op het gebied van taal is te vinden op deze poster.

Auteur: Leontine van den Berg, Geppie Bootsma, Annelies Kappers, Hella Kroon, Ebelien Nieman, Atty Tordoir, Bert de Vos

Formaat: A3


 

Productbeschrijving

Taalposter 4F (A3-formaat)

Wat moeten leerlingen weten en kunnen op het gebied van taal en rekenen? Sinds april 2010 zijn er in de wet doelen geformuleerd voor verschillende niveaus op verschillende momenten in de schoolloopbaan van leerlingen.

APS-Taal begeleidt veel scholen in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo op het gebied van taalonderwijs en taalbeleid. De begeleiding is onder meer gericht op het ontwikkelen van taalbeleid, het verbeteren van de lees-, schrijf-, of spreekvaardigheid in de school, de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen taal, voortgang en toetsing, aandacht voor taal in alle vakken en de rol van taal in toetsen.

Ook verkrijgbaar:

De niveaubeschrijvingen voor taal betreffen de volgende domeinen:

  • Mondelinge taalvaardigheid, met de drie subdomeinen; gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid.
  • Leesvaardigheid, met de twee subdomeinen; lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten.
  • Schrijven wordt ruim opgevat, het gaat om het produceren van creatieve en zakelijke teksten.
  • Begrippenlijst en taalverzorging. In de begrippenlijst staan termen en concepten die leerlingen en leraren nodig hebben om over taalvaardigheid van gedachten te wisselen. Bij taalverzorging gaat het om zaken die in dienst staan van een verzorgde schriftelijke taalproductie, met name spelling.