Leraar: een professie met perspectief 3

€ 15,95

Beschikbaarheid: Op voorraad

Titel: Leraar: een professie met perspectief 3
Een leeromgeving voor leraren
Auteurs: Anje Ros, Fenke Geijsel, Jurrien Dengerink en Bas de Wit
Boek: 116 pagina's, softcover
ISBN: 978 907 786 6573


PO | VO | MBO

 

Productbeschrijving

Leraar: een professie met perspectief 3
Een leeromgeving voor leraren

Leraar is een prachtig beroep dat bijdraagt aan de ontwikkeling en toekomst van jongeren. Een beroep waar leraren vol passie aan beginnen. De kunst is om die passie een loopbaan lang vast te houden. Variatie, ontwikkeling, uitdaging en erkenning zijn daarbij sleutelwoorden. Het drieluik Leraar: een professie met perspectief verkent op basis van inzichten uit onderzoek hoe leraren hun werk betekenisvol kunnen houden, voor henzelf en voor hun leerlingen.

In dit derde deel staat de school als leeromgeving voor leraren centraal: hoe kunnen zij zich, individueel en als team, professioneel ontwikkelen? Thema's als teamontwikkeling, bovenschools netwerk-leren en strategisch personeelsbeleid geven schoolleiding en leraren hierbij handvatten.

De overige delen zijn: